Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

pondělí 1. srpna 2016

Takhle z rána

 
 
Vlétl vrabčák nečekaně
mezi hejno slepičí
,,Co tu děláš, mladý pane,"
přes zobák naň zasyčí
kropenatá parádnice
 
Od zrní černá zvedá hlavu:
,,Jsou to letos ale hice,"
a dál stará se o potravu
,,Kokokokokokodák,"
ozývá se od hnízda
 
,,To není kuře, ale pták,
ke všemu hnusný ohyzda,"
hnedka kvokla černobílá,
co dere se tu na žito,
když napřed slastně vodu pila
 
,,Budeš samé jelito,"
šedá oboří se na vrabčáka
tupoostrým zobanem
Jaká páka,
vrabec hbitě uskočí!
 
,,Pojďte sem honem,"
volá na harém slepičí
kohout támhle od stromu
,,Kokodák, kykyryký,"
slyšet stále až do domu
 
,,Čurr, víc nechci, vřelé díky,"
zašvitořil vrabčáček najezeně
nad trnkovými keři
Pod ním vlaška unuděně
na hřbetě si rovná peří ...
 
 

Žádné komentáře: