Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

čtvrtek 17. listopadu 2016

Karneval času

 


 
Stojím tam
Všech se ptám,
co bude dál?

Vždyť času karneval
uprostřed bystřiny
vystavěl komíny
plné sazí
Těžkou čerň rozšafně hází
po čistém proudu

Dokonce rodnou hroudu
spláchl tok do moře
Tichounce včil hoře
vlny kolébají v kraji
vyzrálého poznání

Do vrásek skryly se pihy,
do dlaní zabředly rýhy
prvního třesu

Podvečer snesl
ústřižky filmu před oči
Důlek pro pláč zbyl mu
Náhle úsměv přiskočí
Spolu s měsícem prozáří
temno bojácné noci

Na svícen marně hladoví vlci
točí žalozpěv vytí
Čas prostě nikdo nikde nezachytí ...

Žádné komentáře: