Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

úterý 2. prosince 2014

R

Rarita                                                                                                                        

   Rozsáhlá rekonstrukce ruiny románské rotundy rozpoutala rozepři. Rozhádaní radní rázně referovali ruinování rozpočtu rentiérů. Rázná rozprava reparace režírována rozumným restaurátorem Radoslavem Resetou rozhodně revitalizuje rezervy. Rekonstruovaná rotunda reprezentativně rozevře rozhled rázovitým reliéfem. Rozhoduje rozhledna!
   Rozptýlení recesisté rázovali rozbušku rozsáhlými rozpravami. Rolníci riskli roznos ryzlinku. Rebelující radní rušivě rozhazovali rukama. Radniční reportér Rozhos roztrhal roztržitě rozpis. (Redakce revolučního Rozvoje revoltujícího reportéra Rozhose rázem revokovala.)
   Rozmary radních rozsekla recepční realitky Regína Rozmarná rentgenovým rozhledem. Radila rekonstrukci rentabilně rozšířit. Replika románské restaurace rozproudí rozvoj rekreační rehabilitace, rovněž rozvoj rybolovu.  
   Radní Rýpal radostně rupl rum.
   Rozhodně realizovat restauraci! Rovněž robustní rozhledna rozptýlila rozepři.
Rozněžnělí radní rovněž rýsují rámec rekonstrukce: Rozprýskanou romantiku rozproudí rázovitý rozběh rozhlednou. Rozsáhlé rozvlněné rybníky rámuje rákosí rozprostovlasatělých rusalek.  Relativní rozhled roklinou rozruší remízek rozkošatělých rynglí, rovněž rozorané role rýhované rypáky rypoušů. Rotundu rozzáří reprezentativní rozkvět růžové růže rosené ranní rosou, restaurace roznáší rekrutovaným rekreantům rožněné rebarborové ražniči ...
   Rovněž relace radioamatérského rádia rozladila rádius rýpavých rebelů. Rozvoj reprezentativního regionu radní rozjeli rychlostí rogala. Renomé rarity rozdráždilo rozhazovačné rekreanty. Roboticky rozjíždějí rychlovlaky. 
   Radní rutinně rýžují.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Krk brk: Prst vrz skrz srst

Žádné komentáře: