Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

čtvrtek 2. června 2016

I před východemSlunce pozvolna vychází
ze sazí noci

Každičké ráno všem dává pocit
vyjasněna
Pouze noční směna vypíná stroje
a hned na to smysly
Ranní spoje i řidiči nezávislí,
zkrátka všichni míří do kolony spěchu
Pro potěchu hudbu pouští
mezi slovy do éteru

Na vše z houští, napříč všemu směru,
nevěřícně civí nejen kanec
Na ten prapodivný tanec dvounožců!
Místo aby jako on
volně rozběhli se do kopců,
nekonečně hlučný shon
vyrábějí hnedka z rána
(Zvířatům prostě lidská inteligence nebyla dána ...)

Žádné komentáře: