Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

středa 24. ledna 2018

Jehličí za krkem


Vydávám se přírodě napospas
Jehličí za krkem,
dole rozzuřený splav úprkem
chrlí vodu bez přestání

Zatímco slunce o dům
opřelo se teplou dlaní
- právě tam,
kde štěně bosé loví stín,

já kvapem utíkám do mokřin
Jdu po cestě věky vyšlapané
- na tu ten kámen,
sedal nejeden praděda

Rozvětřilý den přehluší
všude přítomná lebeda
- pod oskeruší
kryje zahanbené torzo zlomeného kříže ...

Nejen obzor mlha halí
Dálnicí překlenuté jsou mnohé skály,
přitom vím - čím rychleji k sobě máme,
tím větší kámen cestu hradí!

Jó, když my byli mladí ...


Žádné komentáře: