Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

úterý 31. července 2012

pondělí 30. července 2012

Miniatůrka

Jdu na tůry
přes miniatury
do kopců vět

A konce nevidět ...
.

neděle 29. července 2012

Spíš?

No tak, spíš?
Proč neodpoví,
když hlasitými slovy
rozvírá snovou spíž
sladkostí i děsů!?

Protože spánek klesl
do ztracena ...

A probuzení?
Chůze bosky po kamení
(Obvyklá to cena
 za rozvírání vrátek)

Do obrátek
nabírá zlost z očí

Tu polibek smočí
ústa její medem
a na břicho vkládá zlato z růži
No jo, muži!
(A my dlouho se zlobit nedovedem ...)


sobota 28. července 2012

Panda

Není to sranda,
povídal panda
o pandemii

Proto děti s mámou,
v samotě bambusy lámou,
houštinou se kryjí

Krok rozvážný s čistou duši,
při jídle chvějící se uši
a nemiluje půsty

Nic se netrápí
při pohledu na tlapy,
kde vidět palec s pěti prsty

Kožíšek má černobílý
očka vsazená do tmavých brýlí
No panečku, panda se má!

středa 25. července 2012

Na udici politici

Brouzdám se v zátoce
nejasných vět
Napnutá udice
a stále nevidět
rozuzlení

Slova pění
po vichřici
Mlčet a držet směr!
Copak jsme my nevolníci
tunelů a děr?

Ve špinavé vodě
plave hejno ryb
Slova křičí o svobodě
Prý nebejvalo líp!

Fronty na banány,
zboží podpultové ...

Dneska ale hlubší rány
do duše tu blaho klove

Počítače, džíípíesky
a ta auta - rychlejší jen blesk
Zdola ale slyšet stesky
Jsme bez peněz
ač dřeme hůř jak voli
A lidé mají k sobě dál
Což fakt bolí
Čert aby to spral!

Brouzdám se v zátoce
nejasných vět
Napnutá udice
a rozuzlení nevidět


úterý 24. července 2012

Večerem

Posloucháš se

Ticho mžiknutí
Závan v čase
i chladný stín
upoceného léta
V slaných kapkách vzkvétá
tlukot raněných chvil

Za plot pomeje vlil
a vykročil ke hvězdám
Zatím
sám ...

Platím!
Řekl stroze,
když ve Velkém voze
kříž veze ke slunci

A beránci večerem vláli ...
na temno v dáli

Posloucháš se


pondělí 23. července 2012

Po ...

Je konec
Přestupuji do rychlíku

Žádný žvanec,
pouze kmitání
pimprlíků,
co bez ptaní
plní příkazy

A jsme prý drazí
A moc,
když prosíme o pomoc
či pár kaček
na přilepšenou

Žádný háček
Jen tečka za dovolenou
v řádění budíku
Volna dny sbalené v balíku
s jinou adresou

Třeba k vám je dnes donesou ...

neděle 22. července 2012

Neúprosný


Čas řekl dost!
Skončila dovolená

A volna skvost
zvolna klesá na kolena

Před prací 
se kloní k zemi

Zážitky se poztrácí ...
Však dnes ještě dobře je mi

Nesouměrnost
sobota 21. července 2012

Pomaličku


Tvůj pohled lačný
vše chce okamžitě
Vyzývá začni,
vezmu si tě!

Mé oči 
ustrašené
za stud se krčí
ač chci růst do plamene

A půst nesvědčí ti,
Nastupuje zloba
Přitom pevně v síti
lapeni jsme oba!

Jiskřivě díváš se v čase
Prskavky chtíče
ulpěly v řase
Moci tak křičet!

A ruce muže
něžně pohladí tváře ...
Teď už vše můžeš
Něžný máš zážeh!

Polibek na čelo,
víčka i ústa
Tělo mi vzplanulo
Žár sílí, vzrůstá!

Jsem živel v objetí
dotyků pomalých
Vybuchlo napětí ...
Milovat není hřích!

pátek 20. července 2012

Je něco horšího?


Nic horšího není než
pro krutou lež,
bez vlastního přičinění
ztratit práci
a zároveň vědět,
že darebáci
na bohatých postech
dál smějí sedět

Dřímá v kostech
beznaděj,
v srdci zima
Odmítám děj
se zastřeným hledím,
kde klam a sepnutá ústa
všech, co vědí

Dušičky kazí
z hnisu krusta
Rodíme se nazí,
děvče či kluk,
jinak bez rozdílu 

Pak vzhlížíme na vzory
a sobecký hromotluk
bere nám víru,
vštěpuje názory
jen aby měl víc a víc 


Nádherné 
je pole slunečnic,
co ve dne 
otáčí se jedním směrem
a kloní hlavy před večerem
A jsou jich davy ...čtvrtek 19. července 2012

Duhová bouře

Za okny náhle se setmělo
Kus tmy dunivě sáhl na tělo
Mrak otřel se o jiný

Kapky jak krmíky
vpíjí se do hlíny
bez rytmu

Vtom záblesk veliký
do očí zachytnu
Vklouzává do kmene
obrovské lípy

Ruce plamenné
jak třísku štípí
staletý strom

Rozkmital ovzduší
třaskavý hrom
Mocně se rozprší

A pak klid po bouři,
když slunce pít
duhově zatouží ...

středa 18. července 2012

Zataženo

Až vzdušné proudy v ovzduší
zamračenou oblohu vysuší na modřenec,
slunce posadí do rohu žhavý věnec,
pod kapradí pak rodinku lišky zlaté
a hned za ně hříbky boubelaté,
v ten moment naberu do prázdné dlaně
vodu z bystřiny,
do džberu natrhám jahody, maliny,
a volna prám spustím na přehradu

Připluji k prvnímu hradu,
ve sluji najdu vchod do nejvyšší věže,
kde uchopím čas za otěže

Dobře vím jak o prázdninách letí
Čarodějka na koštěti
nestačí mu

Jó, když chytneme rýmu,
či jiné neřesti,
beze lsti pokulhává tiše

Jakpak k tomu přišel, 
že ve dny dovolené
má opratě zcela povolené!?

úterý 17. července 2012

Sladkost


Láska je žena
Dvě těla obnažená
ve vzduchoprázdnu ráje
nacházející nové a nové jinotaje

Když nekonečno ležatých osmiček
výbuch vášně dva protíná,
zamčená už na klíček
medová ta vteřina

pondělí 16. července 2012

Jen malý krok

Ledy roztály
Ze skály řine se potůček
Za ním o krůček,
s jarním táním
pupeny pukají
Po kraji
ptačí trylek do fialek
mízu lije

Jen uvadne melodie
květů čarokrásných,
z nocí jasných
svatojánci vyletí
a nejen pro děti
volné jsou pláně,
prázdniny
a do džbánku jahody, maliny

O svaté Anně,
po červánku,
opar ve chvíli zahalí
lány obilí
Pak halali fučí ze strniště
Osiří hřiště
a o třídu výše
neposedný žáček píše o podzimu

Do jablek dozrálých
v barvách stínů
snáší se první sníh
Zabalí kabáty
ústa od koledy
Lyže za vraty
a zaváté ledy
právě roztály

Již ze skály řine se potůček


a zase starší jsme o krůček ...

neděle 15. července 2012

Deštivo

Kapka vklouzla  do okapu
Déšť zametá suchou stopu
Slunce zahaleno
mlhou rozjímání

Časně ráno
struhou
chvátá kolotání
životadárné tekutiny

Den jako
každý jiný
I sako v skříni
netečně visí ...


Jó, to vám kdysi
maliny voněly do daleka,
na zemi borůvková řeka

V lese samý hřib
a ženy, něžné víly
Holt, bejvávalo líp,
když jsme mladí byli ...


sobota 14. července 2012

A po nás potopa

Plakala obloha na vyprahlou zem
Ronila slzičky noc a celý den
Pak  mokré tkaničky
se v pramínek spoutaly
Na Zemi potůček

Zprvu tak malý,
že i človíček
snadno ho přeskočí,
kličkuje cestami,
pospíchá úbočím

Než zcela ho omámí
vlastní síla
Tu voda mez
překročila ...

Věz!
Kalný stín
rozlil se údolím
nejedné kotliny
A co člověk?

Člověk snad je jiný?!

pátek 13. července 2012

Bleskovka

Tak vám brzy z rána
odtahuji žaluzie
Na sklo pleskla rána

Mraků čerň
dnes kusy ledu blije
přímo do oken

Na ovoce, trávu i květiny
bubnující melodie
vtiskla podpis modřiny

Tu zavřela se deště brána
Oponou mraků již jen lije
duhově krásné panoráma

úterý 10. července 2012

pondělí 9. července 2012

Poštou


Přišlo dnes psaní
Na mé jméno
V oslovení Paní,
řádně uzavřeno
v měkoučkém obalu

Maličká, ale jen trošku,
vepsaná po staru
zpáteční adresa
nahoře v rožku

I zubatá komtesa
na správném místě
razítkem pošty sražená
A v tajemném listě?
Slůvka kouzelná ...


***


Je příjemné i v době internetu dostávat psaní ...

neděle 8. července 2012

Vzhlížíme k nebi

Vítězství peněz nad všemi,
když plení se území
srdeční krajiny vlastních dětí

Po staletí
vzhlížíme k nebi
a nechceme nebýt!
Ani živořit pod kopyty
majetné smečky

Já i ty
zdánlivě mlčky
kloníme hřbet
pro nenasytné katy
A hledáme odpověď
Snad dřív obrátíme karty
na přijatelno pro lidi

Dřív, než jediná chyba všechno poklidí

sobota 7. července 2012

Jen jednou je poprvé


Prvně 
zadívám se mu přímo do očí
Uhne,
či ruce kolem šíje 
obtočí?
Srdce mocně bije 
do žil
Ruku do mé vložil
Poprvé ...


***


Je příjemné těšit se na poprvé
První slovo, krok, třída, polibek, setkání a najednou už bylo a vše je obehraná deska, když zase najde se jedno poprvé!
A že nevyšlo? 
Nevadí, aspoň je na co se těšit, protože příště se to podaří!

pátek 6. července 2012

Ledově

Čekání mezi kapkami
ledové tříště
oznámí:
Možná příště

Sukýnky vločky máčí
v ztichlých kalužích,
když bodají ostny na růžích
rozkvetlého smutku

Čas balím tiše
do kornoutku
prošlých vteřin

A přišel!

Už zase věřím


***


Malá vzpomínka na chladné plískanice v dnešním parnu možná přijde vhod ...

čtvrtek 5. července 2012

Ježčí promenáda


Spalující den
Bez vody
Jen
náhody
sbírají kapky rosy

A on dupe bosý,
tlapky v trávě zvedá
Ostnatý neposeda,
co zrovna ty
sleduješ zpovzdálí

Ne samotář,
ale dva brouzdali
svoji tvář
ukryli v jehličí
vlastní kožešiny

Tihle nic nezničí!
Ani o maliny
netřeba se bát
Akorát
nerušit!