Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

sobota 24. června 2017

Kdyby se nesetkali

 
Přibil jí cit k zemi
Teď chce se zmátožit,
proto vjemy
do slov vkládá,
zatímco záda
hrbí hřbet
 
Beru drobnohled
A věru, je na co se dívat,
ač nikdo nekřičí: ,,Vivat!"
Ve smutné křeči srdce se chvěje
Prý na Cyrila a Metoděje
pro něj ryla děj příští
 
Dnes činy tříští
a všem posílá vše krásné
Čas je přesila,
co zhasne hrot minulosti
Jen škoda, když postih
účinkem se mine
 
Voda i ticho je zcela jiné!
Don Quijote totiž dobojoval
I tak pražádný val
nikdy nezavalí city zcela
Vždyť kdyby se nesetkali,
nebyla by nikdy celá ...

pátek 23. června 2017

Všichni přes palubu

Hřmí bouře na moři
Zlí, i ti dobří,
skáčou přes palubu
do podvodního klubu
k veliteli,
kde žralok velí
mihotavé drobotině

Jeden plave,
druhý líně
tělo válí podél skály
v příboji, zatímco třetí
se moc bojí,
že do zajetí chobotnic
jako nic ho vlna žene

Čtvrtý, tělo obnažené,
panděro jak vodní kruh
Pátý, nebezpečný dobrodruh
Šestý, ze sedmé slečny trhá šat
Osmý, jen podívat chce se
jak v životním plese
jiní rvou se o život holý
 
Plnovousem devátý skolí
žraloka, co od oka
desátému maso trhá,
což je vzpruha
pro nekonečno trosečníků,
kteří na chodníku života
svou cestu hledají
 
Tatam je slota,
po kraji prostřel se svit
denní stálice ...
Kdo odmítá pochopit,
že i zlaté střevíce sedře čas,
ten osudu na pospas
vratkým krokem kůži nese
 
Marně nad úrokem
pak zlostně chvě se 
Je až s podivem
kolik lidí kladivem
trefí na hlavičku,
zatímco zbytek sobě smyčku
váže kolem krku - tolik nedouků?

středa 21. června 2017

Od stěny ke stěně

Od stěny ke stěně
Oči - zlé štěně
Ústa - vřelý jed

V pokoře celý svět
u nohou jemu leží
- snadno z výšky všech věží
bičem práská

Na co cit?
K čemu láska?
Stačí močem potupit
stébla vložená přes cestu

A už je žena,
ač teprve vede ji co nevěstu
- tu panenskou lež!
A ty běž, nevděčnice!

Ode dnes nikdy více
nejsi mi pes
a já ti syn ...

Co s tím!?
Jak plout s rozvrzaným prámem?
Rodiče ani děti nevybíráme

Jsou jací jsou!
Se stejnou či jinou adresou
- to nikdy není oč tu běží!

Krev se pění a bolest v srdci sněží, sněží, sněží ...