Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

neděle 31. října 2010

Podzimní


Shrabuji trápení podzimu
do stínu husího peří
Právě
v tichu krajiny sněží,
v zelené trávě
třpytne se
chladivou slzou,
když nad lesem,
až příliš brzo,
zní hovor vlaštovek
zimních

Jako lék
slétla z nich jedna
do duše sklíčené
Ze dna křídly rozžehne
naději na jaro ukryté
v závěji mlh

středa 27. října 2010

Co už včil!


Mrzí mě
Mrzí až k pláči

Nejsem ve vině!
Přesto mužská ješitnost
do srdce tlačí
kost, co není rybí

Do dna polykám
věčné kdyby ...

Možná chtěl být pouze sám,
asoň chvíli
a nepotkal správná slova

Jen pro nás pole vyklidili

Nyní samota trny ková


***

Tak jsem
díky nabídnuté páteční dovolené měla mít hezkou šňůru volna i s plánem jak prodloužený víkend ve dvou nepromarnit. Ale, další marod přinesl do práce neschopenku a ...

úterý 19. října 2010

Odbilo šest
Ve smutku dívám se na kvanta hvězd
mámivých
V mrazu třpytí se dech
jak třpytla se jedna z nich,
když láskou zpití
stáli jsme v podzimní den

Na chvilku pouhou zhmotnil se sen
Nebyl to klam
Ani zdání
Možná teď taky stojíš sám
Vidíš?
Hvězda padá ...

Mé přání slyš:
Z půli mě měj rád
kolik tebe mám ráda!
.

středa 13. října 2010

úterý 5. října 2010

Koho volit?


Zas berou duše
do vankůše
majetnosti

Už prázdná nůše
v rytmu kluše,
tajně zlostí

a víc hrbí záda,
břímě vkládá ...
Tak malí, prostí,

když mocná vláda
sen ukrádá
do hojnosti

naší bídy