Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

pátek 17. června 2022

Krásných šestnáct

 


Jak ten čas letí!

Vždyť právě je ti 

nádherných šestnáct let

Líčka jak z růže květ,

srdce na dlani


Jen pro tebe dnes přání

ťukám do kláves počítače:

Nechť ze všech mračen

vždy slunce zas a zase

se pase na tvé kráse


Zdraví ať pevnější je ocele

a jen nejlepší přátelé

nechť cestu ti kříží,

bys bez potíží 

zvládala všechny léčky


Ještě 💖místo tečky

neděle 5. června 2022

Čtvrtého června

 

Pukají pupeny voňavým růžím

Bouří jsou roseny

Jak ony toužím 

po sluníčku zas


Větru napospas,

kořeny v zemi . . .

Už kvete duha na obloze

Náhle je mi tak nějak blaze


Stejně jako stromům,

co díky hromům 

hasily žízeň - vítr a výheň 

nejsou vždy přátelé!


Zem tvrdá jak z ocele

zavírá praskliny

- do salašské rokliny vstupuje léto

s kácením máje


Na hřišti je to jak na pouti:

Radost dětem v očkách hraje 

a pro krátkou průtrž

se nikdo, nikdo nermoutí