Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

neděle 24. března 2019

Teď právě!

Pohled shora
zdolá mnohé
Být tak bohém
věčně nad věcí,
každý cíl byl by nadosah
A každý vztah tím pádem 
pouhé pohlazení

Ono ani být kamarádem 
lehké není
-  i když zdá se
Stačí nepatrný zásek
a svah strmý před očima 
chvatem snímá 
mnohá předsevzetí

Co bylo předtím
dávno v nenávratnu
Marně probírám šatnu
módy prošlé
Už ani šle nepruží
a krémy marně soustruží
zvadlou pleť

Jen si leť
ty staré mládí
do kádí včera vylitých
Do večera vstoupil smích 
slunečního poledne
Kolik že zbývá do jedné?
Chleba skýva a máslo na hlavě!