Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

čtvrtek 30. listopadu 2017

Kopat kolem sebe není řešení

V bezmocné zlobě se dělají různé věci

úterý 28. listopadu 2017

Netočte se zády k rodině


Netočme se zády k rodině!
Žádná jízda s kamarády, 
pravda ve víně či mamon v penězích
nikomu nepřinesl pravé štěstí
Kdo hřích balí si do domu,
ten postává na rozcestí
sražen k prázdné zemi

V kůži telecí kdo bloumá nad věcí
a odmítá pravé ceny života,
tomu osud zamotá každý chybný krok
Všichni jich děláme bezpočet!
Jeden nad sebou hůl rozláme,
druhý plní čet slovní bouří,
zbytečná i hráz bobří!
 
Vždyť každé, byť sebevětší tele
čas mele
na starého býka!
Těžko se pak přes srdeční šrámy,
přetěžko se vzlyká
nad hrobem odstrčené mámy ...
 
 

pondělí 27. listopadu 2017

Nenech oko dlouho slzet

Každý jsme zcela jiný
Jeden sází kopretiny,
zatímco druhý je rázně kosí
bez kapky rosy pod okem

Nikdo není prorokem
nad kolíbkou právě zrozeného času,
co neváhavě mění pusu
z úsměvu do zamračena

Život je směna plná chvatu k nezvládnutí
se spoustou vůní, chutí,
nečekaných zvratů
i šťastných záblesků

Vyjdeš na stezku,
dálnici máš před sebou!
I pod sluncem ruce zazebou,
když zářným dnem šlehne blesk

Pak stesk vezme tě do reje,
kde lidské pomeje
čpí do daleka
Jeden na zem kleká, jiný tasí meč

Pouhá řeč nikdy nestačí
a protože každý čin
odměněn po zásluze,
nenech oko dlouho slzet ...

neděle 26. listopadu 2017

Jakpak a jak pak?


Synu, jakpak se žije
v kůži zmije,
která si do bytu
nevpustí soucitu ni ždibek?

Před víc jak rokem mámě řek:
,,Je to tak, už nejsem darebák,
já změnil se z gruntu,"
a první puntu grófsky platil

Následně nablil
prapodivné pohádky
z čertovy zahrádky
- jedové rohy nad čelem

,,Syn ubohý," říkala matka
a chtěla být víc než přítelem
Vždyť k srdci vrátka
ještě dnes má dokořán ...

Jen sebe vnímá nenasytný chřtán,
co má se k dílu
- kde zmaří mu plány
tam dští síru, chudák uondaný

Matky necítí zášť
Pouze z mlhy plášť
od vlastních slzí
svírají v kruzích otevřené náruče

Nezdárný syn vpřed se žene
a rázně ptá se na účet:
,,Mámo, je mi známo
žes nebyla svatá, tak přijmi vzkaz a plať!"

Ach, kolikátá znovu a zas říká: ,,Ať,
horší by bylo, mrtvé svírat tělo v náruči!
Vždycky je naděje, že někdy dospěje
- život i jeho jednou poučí . . ."

sobota 25. listopadu 2017

Kyvadlem již osud kývá


Od nikam po nikam
ostošest unikám
před plevelem hvězd
Zplodit je tak snadné!

Nejedna zář pod zem spadne
Pak prázdná tvář
a díra zírá
na mateřský žal

Asi neví to!
Proto vzal
kopyto vola
do svalnatých dlaní

Můj synu, máma volá,
zatímco on na ni síru chrlí
Bolavá stojí pod kopulí
bez kříže

I na loupežného rytíře
čeká řeka
spravedlivá
Kyvadlem již osud kývá ...

pátek 24. listopadu 2017

Cožpak víc nedokáže?


Kráčí stezkou temnoty
Křik ptačí značí,
že on i ty
hodně sám
 
S vámi hurikán kácí lidi
Je k zbláznění,
že ač sraženi prachem metelic,
ostatní vidí víc než nos vlastní
 
Konečně sám zhasni
sebestřednou slepotu
čnějící v klapotu srdce z kamene
a přijmi ode mne lásku mateřskou
 
Tu, co jde stezkou prošlapanou
Možná trochu stranou,
ale vždy nadohled!
I suchý led občas klouže
 
Ach, můj bože,
vždyť byl tak nevinný!
Dnes trny a bodliny
kolem sebe háže
 
Opravdu víc nedokáže?
 
 


středa 8. listopadu 2017

Mlha

 Rozhozená přes temena hor
Jak neživý tvor plný sazí
se kol očí líně plazí až do úbočí
 přes vršky stromů i hroty skal
 
Na zdech domů
již vlhký kal plísním pasti líčí,
zatímco od jehličí slzné kapky
přes zahrádky vysílají SOS
 
Kéž už dnes zatoulané slunce vstane
a žhavý jeho vele plamen uhasí
mlžný chlad rosy nechtěné
A né, že ne!