Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

pátek 31. října 2014

Třeba

Pluji krásně líně po hladině
první věty, kde ty
již v polospánku vlastní stránku
právě končíš

Hravě svou číš
odhazuješ do vypita
a lež si radost po přičítá
přes chvost sebestředných chlapů

Kapka visí na okapu
Jinak nic
Jsme víc jak figurína,
co do klína lovce láká

A kdo hodně práci fláká,
záhy po dně válí sudy
Svět z půdy není opravdový
Třeba příště, ale kdo ví?

středa 29. října 2014

Zlomená

Milovala vlahou rosu
v odlesku začínajícího dne
Také zpěv roztoužených kosů,
když ráno poklekne
do modře nekonečna
I za bouři bez krupobití
byla vždy neskonale vděčná

V pestrém koloběhu bytí
zlatem prosvícenou líc
k slunci vzpínala neustále
jedna z mnoha slunečnic
v roztančeném sále
vrcholícího léta
 
Zlomená v půli
nyní kloní se tam
v zarosteném poli
promočeného podzimu
než mráz krajkovými prsty
položí ji do klínu
dovršené cesty

pondělí 27. října 2014

Odpuštění

Nepatrné škobrtnutí
mezi pruty dlouhých dnů
A bez rozmýšlení čas odsednul,
když na ději tlení 
pozvedly se obrátky
 
Do oprátky totiž
vstoupila potíž
Na to klidným hlasem
moudro krouživým lasem
polapilo vzbouřenou ctnost
 
Spíše chvost ohnivě sršící
za kštici ulpěl v oku
prvotního kroku
Hned pročištěné ovzduší,
kde bez kuší
slova cestu metou
 
Ať jsi tím či tou,
nikdy zlý stín
se zcela nevypaří,
když na oltáři urážliva
odpuštění neulpívá
 
 
***
 
 
Ať vědomě či nevědomky každý dělá chyby a některé zpětně nelze napravit, ale jde se z nich poučit Hlavní je umět odpustit. I sobě. 

neděle 26. října 2014

Relax do vody

Co to asi je?
                                                  Správnost odpovědi si lze ověřit na: Relax od vody
(Autor neznámý)

pátek 24. října 2014

Jako ti bobři

Šeptá vlnka vlnce na hladině,
že voda tence a hodně líně
korytem se dnešní den
dolů válí
 
Hodně pomaloučku 
míjí skály
a na samém dně v hloučku
debatují všechny ryby
 
,,Bezpochyby to bude tím,
že podzim místo jarních kopretin 
kosí listí ze stromů,
což pak ústí v pohromu!"
 
To prohlásil pstruh duhový,
co nejen mnoho ví,
taky má hodně sil
na rozdej
 
,,Kolem toku je alej."
Přidala se štika,
které se to taky týká
,,A další strom je podťatý.
 
Viníkem jsi právě ty!"
Hned ploutev míří na bobra
,,On původcem je všeho zla,
co přehradilo vodní tok!"
 
Marně šikují se na útok
Vždyť bobr je tvor chráněný
A ani rybky, ba ani my
mu nemůžeme ublížit
 
I malý bobr chce tu v klidu žít
 
 

čtvrtek 23. října 2014

Ze včerejší procházky

Krůček, krok,
tu potok
plný stínů
postavil se přes pěšinu
vyšlapanou

Trochu stranou
vrba smutí,
že již jen holé proutí
po vichřici
zdobí smutnou kštici
v podzimu

Nahotu déšť ovinul
do mlžné šály,
když dole nožky cupitaly
opatrně kolem tůně
kde  listí spadlé
hodně zvadle odpočívá

Náhle mocný příval
chladných kapek
zatlo drápek
do papučí,
kde do škvíry hned
proudem voda crčí

Chladnější již jen led

středa 22. října 2014

Vyjasněný rozboj

Ranní chůze chce se vzpouzet
přes klus divokých hnědáků
Jen zkus nakut
srp plastovým kladivem!
Je až s podivem kolik ruk se o to snaží

Stačí zlost štamprlí a hned jsme v ráži
Za střízliva zpět rozum se přitulí 
a mocnou paží máchne gesto
Nejsem tou nevěstou
čekající na spásné ANO

Stojíme stále na krajnici
 příštího rozhodnutí a vždy nové ráno
může pozměnit pnutí na zenit
přístupu z lepší strany
Nač mečem věčně tupit hrany?

Vždy je na čem
postavit nové základy
I tenkou nit lze uplést na klady
pevného lana
Postačí sťat bodláčí, klidně křivákem

Jen tak projasněná brána
i pod tmavým slamákem
vyroste do výšin
klidu bez revolty
Já a ty, jsme si vším ...

úterý 21. října 2014

Splašený kůň

Slyším ho ržát na pastvině,
kde listopad trochu líně
stromům barví koruny
Mlha tmí se před očima
A v ní my

Ztuhle kroky sotva vnímám
nasáklá podzimem
Zas my dva spolu jdem
krvavou alejí včerejších třešní

Rozvíráš deštník laskavé náruče
Den je náš
a nikdo, nikdo neptá se na účet
za to, že pláž před malou chvílí
jsme vzpomínkami orosili

Slyšet již jen cval
To koník mládí
zas o větší kousek dál
za patami pádí

Mlha padla prudce k zemi
Na nebi zástup stále mladých hvězd,
co vidí jak teskno je mi
Na koni bujarém nejde se věky vézt ...


pondělí 20. října 2014

Noční kolotoč s ampliónem

Plápolám ve větru
 tam kde tmu
hlavolam v peklo krájí
Téměř na pokraji vyhynutí
vůle nutí stále žít
 
Zkusím obklad na nežit,
co z vin naklad 
vřed do srdce
tak prudce,
 až se hlava točí
po vrkoči beránků
 
V noci do spánku,
vlci ve smečce
nervům na smyčce zavyli
Stále není líp!
Tep bubnuje do sluje
dračího chřtánu
 
Proto slovy bránu
chci uzamknout ráno
do podkovy odcinkáno,
abych klid
 opět mohla mít
 
 
***
 
Jedna noc rušeného spánku se dá vydržet, ale když bezdůvodně  někdo hlučí více nocí v řadě ...

neděle 19. října 2014

Chce to víc jak soví oči

Vezmi jako vděk,
když i neználek rozpozná
jak hrozná
může být mlčenlivá věta
vyřčeného okamžiku

Pak vřed dlouho je tam,
tam na rybníku
ve stojaté vodě
v mocném proudě
navršeného kalu

Ta rána hnisu,
co marně do obalu Tiramisu
snažíš se uschovat
Prostě mat,
kterému slovy lze předejít

Stačí mít oči sovy,
na prstech kyt
z voňavé vazelíny
a hlavně nebýt líný ...


***


Znáte ponorku?
A nemyslím tím podmořské plavidlo, ale pravidlo dlouhého soužití dvou lidí ...

sobota 18. října 2014

Pocit okamžiku

Ztracené iluze stárnou v ponížení
na duze, co slzavé mžení překrývá,
když srdeční tětiva bubnuje skřípavě
vprostřed bubliny, jež v hlavě rozostří dýky
 
Byli jsme jiní kdysi, i když ze statiky
stále v průměru svíráme rysy 
sčítaných rozměrů dodaných hodnot
sepraných v potoce po vyschnutí
 
Dnes jsem robot či onuce v pnutí,
co z ulice neonů vidí jen  černou tmu
v mezihvězdí lidí a právě teď za tou zdí
pocit okamžiku ulehl do chodníku
 příštího kroku

čtvrtek 16. října 2014

V půli října

 
V mlze slunce od rána 
cestu marně si razí
Třeba je prodána za půl kilo sazí,
co komíny s šedivou hřívou
plivou do vlhkého poledne v bezvětří

Teprve tak nějak kolem tří 
pozvedne vítr oponu do sponu polojasna
To již mnohý z nás má nohy z ledu,
když na posedu beze zbraně
sleduje spad pestrobarevného listí
 
Již brzy sevře stráně listopad
do čelistí mrazivého dechu
a to pak zima ze stínu
nejen dětem pro potěchu
běloučkou prostře peřinu

středa 15. října 2014

Ještě rostou

Pastelky mezi prsty zamračena
barvy kreslí do korun bez mízy
Ač zelená stále hodně cenná,
krajinu pozvolna šedivá vyklízí

Pozdě se rozední do mokrých cest
a až k poledni slunce rosu počne mést
I mráz stříbrnou kosu
o štíty hor už lačně brousí 

A nezbední kosi
o padavku se dělí pod jabloní,
když do záclony noci slunce kloní
svíravý pocit nostalgie

Než vkročíš do magie na kraji lesa!
Tam totiž stopám pod kolesa
mlha vtiskla jen tak mimoděk
nádherné trsy václavek ...

úterý 14. října 2014

Duhová rozlučka

Startuji ticho na plné obrátky
v podvečerním vlnění
Ticho co není!
 
Neslyšíš ho, nevidíš a přece je
ho plná spíž,
kde vyjeté koleje stříhají
 nekonečno
 
Černé mračno hbitě po kraji
 zimě nitě spřádá
Náhlá vláda prvotních slov
srazí krov mlčení do rozptylu
 
Snad skřivan na mohylu
 právě vložil
 barevnou tóninu vetkanou do žil podzimu
Ulehla duha do stínu ...

pátek 10. října 2014

Stojí přede dveřmi

Téměř jsou tady
nezkrotně líná rána,
kdy ze zahrady
do hněda rozorána
půda v mraze jiskry roní,
zatímco saze balí
zbylé plody na jabloni
Do černa

A kdesi z dáli
blikající lucerna
cestu světlí
To aby březové metly
našly lopaty
před tím než stín hor
slunci na paty
pošle vzdor
vztyčených haluzí
bez listí

Zpěv meluzín
už brzy zajistí
královně zim
cestu z ledu
a nejen před dům bílou
hned posadí čepici
a s vločkovou vílou
rozvíří vánici
studené neproniknutelnosti
až do morku kostí

O horku budeme snít,
i když teplý byt
vezme nás pod ochranu
Každoroční krutý mráz
totiž sluneční bránu
časem nočním zamyká
na sto rampouchů

A vážně je klika,
že fachman od fochu
včas vyčistí komíny
i hříchy na duši od špíny,
co nikomu nesluší
a tím do domu
vstoupí vánoční pohoda
A vše se zase dá!

čtvrtek 9. října 2014

Zdraví je osobní věc a přesto

Bojím se neznáma
Obzvlášť zavřených dveří
Dokud v hlavě rozum mám,
chci vědět oč tu běží
 
Jít jak tele na porážku
s plnou hrstí
předepsaných prášků
do nikam vyústí
 
Jako vždy v koutě si zavzlykám,
pak zvednu zbytek síly
a hledám řešení
Kde bychom jinak byli?
 
Každý má spoustu trápení,
co i bez kvasnic
hodně nakynou
Najednou nestíhá vůbec nic
 
A když práce
stane se jedinou rodinou,
sebe začneme zvolna ztrácet!
Každá cesta zmol má bezpočet ...
 
Pak stačí škobrtnutí 
a nemít blízko oporu
A tehdy místo rázného tnutí
právě lékař by měl zdravé cestě zvednout závoru ...


***


http://www.novinky.cz/krimi/349864-do-ustavu-rozhodl-soudni-znalec-o-muzi-ani-ho-nevidel.html

Dnešní zdravotnictví je na hodně vysoké úrovni, ovšem vždy záleží na individuálním přístupu námi zvolených lékařů. I uznávaný odborník se může k některému pacientovi zachovat neodborně jen proto, že v něm vidí pouze porouchanou věc. A když si ta věc navíc dovolí říci vlastní názor ...

středa 8. října 2014

Prázdný strach


Prázdno rýhované
mezi dvěma pruhy
vítr vane na okruhy
podzimního pnutí,
když zrovna s trpkou chutí
vyzrálého kalvádosu
osud nesu na bedrech
Jenže ztrácím dech

Prázdno rozprostřené mezi stěny,
strop mírně nakloněný,
v koutě pavučina
a z poutě se vine před očima
jen zítřek hodně zakalený,
když vztek z bezvýchodné situace
se do pleny rozkrvácel

Prázdno zamlžené na obloze,
takže skrze nevidím
Zvlášť když černý dým štípe do nosu
Jó, kdyby na podnosu
osud dal na výběr,
hned plný džber pamlsků
kolem by se rozprsknul
a klid by tu v mžiku byl

A také přehršel sil

úterý 7. října 2014

V polospánku

 
Ticho bubnující rytmem bolesti
zmocňuje na krajíci svítání všechny lsti
a pírko havraní vpíchlo do očí sukýnku Karkulčí
 
Jak to, že do vínku, můj bože, nebesa někdo obdrží
a jiný sobě sám velkou stává se průtrží
a hlavně s telkou pak tráví čas?
 
Proč vosí pas mládí má a proč z kádí hladina 
ve větru ztrácí se a proč tmu na míse neznalost předkládá
a komůrku pro hada v otvůrku dlaně má v panenské bláně?
 
Dál ticho křičí do ticha a jak slova tiší bolestná pleticha
ve snách nočního lokaje plujeme do ráje polospánku,
co do krajánku života sílu leje
 
Kdykoliv zle je, věz, že může být hůř a také líp,
proto dnes ostrý nůž do kůry rýp iniciály noci pro tiché zapomnění
A právě všichni brouci hromadně prchají po kraji opětovného snění ...
 

pondělí 6. října 2014

Do hloží

 
Píši bílou klávesou
na černé pozadí
Správná slova někde jsou

Možná v kapradí
se semení a v nich roste naděje,
když v uších zní
umíráček

Třeba se pletu
Třeba jen na túje
ptáček v letu položil píseň tesklivou
zatímco já bojuji s olivou na talíři
plném sladkostí

A co jak jsem jen stín
na pilíři nekonečna,
či ve větru bělásek,
co hned tak nevzdá se?
 
V myšlenkách jistě nebezpečná,
však práh nelze překročit
Proto hlavně vnitřní cit
posílám vesmírem

Pro další den,
co rozsvítí oblohu
do hlohu plného trní
i bílých květů

Nevstupuji na výsluní,
pouze holou větu
v nezkrotné touze do veršů zaklínám
Těžké, těžké je žít sám

neděle 5. října 2014

Ani kdyby

Špatná odbočka
a čas nepočká
Jde po zkratce,
co jen tak krátce
před námi se mihla
Zůstala po ní jen těžká cihla
v batohu a na rohu 
slzy roní důlek vyšlapaný

Slovy celím rány
zahojené do jizev
Déšť omyje krev
a nikdo víc nepozná
zda obyčejná dívka
či princezna
zametla dřívka spolu se stébly,
co osud zašedlý vložil pod nohy

Plníme úlohy
s přesností robota
a každá trampota
naruší řád
Klidně i do duší našeptá pád
zářivé kometě,
co v elipse oběhu dumá o světě
Ne, nemohu

Zato musím
krokem husím
kráčet v pokolení
opakovaných chyb
Dáno nic není
Ani černobílo ...
A i kdyby bylo,
nebylo by líp!

sobota 4. října 2014

Opět deštivo

Nestíhám vůbec nic
Ani utřít slzu ze zřítelnic
zamračené oblohy
 
Ve skluzu
nemohoucí mátohy
vstupuji do rána
 
Probrána jen napůl
pokládám na stůl
rozvitou růži
 
Po slunci touží
růžové plátky
Nic nejde vzít zpátky!
 
Ať chci nebo ne
vše odvane čas
včerejších vín
 
Byl mi vším
toulavý konipas,
co do trávy pod okno usedal
 
Na ptačí bál
nejspíše odletěl
s rojem včel medových
 
A první sníh usedá
do míst, kde nezbeda
roztančil cestu za rozbřesku
 
Nyní beze stesku
mokrý jíl vrabci obsypali
 bojovým pokřikem
 
Zatímco v dáli jarní sen
šije si nový kabátek s květinou v pase
To aby ze zimních šarvátek se vrátil v plné kráse

pátek 3. října 2014

Klesající kámen

Kámen ke dnu klesající,
když plamen na zimnici
hasí chlad

Asi listopad u prahu
navýšil námahu
každému kroku

A čas v harému
nesplacených pokut
hned rozkošnicky šlape

A jako vždycky,
klidně i na kanape
hodí si šlofíka

Svědomí mu nic neříká,
proto klidně den odlomí
jak nepotřebnou věc

A padne klec
A my místo kalupu
díváme se přes lupu

Na všechny resty,
co do cesty jak ostré nože
povinnost staví

Takže nedej bože,
když tělo ochuraví!

čtvrtek 2. října 2014

V obzoru podzimu

Ve stínu ráda prominu
i žhavost slov,
co do osnov rytec mrazivě tepe
A pírko od káněte
ve vzduchu
plave neslyšně
 
Pryč jsou žně i senoseče
a po poli
už jen vítr vleče soukolí
 spadaného listí
zbarveného do ruda
Pak na zápěstí tma ruku dá
 
Čas svlečený do půli,
s ovocem na dlani
 k zimě se kutálí,
zatímco na louce motýl se prohání
zmítaný poryvem
ohnutých trav

Vem kde vem,
hlavně všechny zbav
plískanic chladivých,
co za nic mokrý sníh
metou do tváře
letního oltáře
 
 

středa 1. října 2014

Je jen na nás

 
Jsou dny plné voňavého rozmarýnu
a noci, kdy do leknínu potají
černí raci klepety šeptají píseň pozpátku
 
Jsou dny, kdy zahrádku sluncem vypálenou
zkropí déšť a kdy ani na kolenou
neprojdeš houštím problémů
 
Proto pouštím pro změnu proti proudu
těžkou hroudu minulosti,
nechť voda ji odprostí od všech hříchů
 
A také svoji pýchu předkládám
moudrému podzimu a už se nehádám,
že ve stínu Země slunce odpočívá
 
I slov příval ze mě prýští čistě
v úzkém místě možných spojení
Vždyť dopředu dáno nic není