Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

pátek 24. června 2016

Život jde dál

 
 
Leč pecivál
stojí bez pohnutí
Obyčejné lidské pnutí
se mu mění v těle na nepřítele
 
V mysli kolovrátek rozvrzaný
dokolečka spřádá plány
hodny křečka chamtivého
Nikdy nebude mít dosti svého!
 
V zlosti lehá,
nějaká něha mu je cizí
O světě má vlastní vizi
Kdo se vzepře toho setře do ztracena
 
Muž či žena - lhostejno!
Každý někdy šlápl na lejno,
co zapáchá do daleka
Smyje ho jen čistá řeka ...
 
 
***


Každý život bez rozdílu je originál, což moudrý člověk časem vždy pochopí.
Horší je to s lidmi, co ještě ve zralém věku žijí v přesvědčení, že svět se musí točit jen a jen kolem jejich vlastního JÁ - ti pak s oblibou svou špínu lejí na druhé a ještě se podle čertí, když ostatní odmítají skákat na zapísknutí ...

sobota 18. června 2016

Sám u oběda


 
Zatemnění mysli
syslí bolest v uších,
když krvavé srdce buší
na poplach
 
Proč všechen strach
uvnitř je mi krutě cizí?
Možná vjemy nedávných vizí
ukradly samet něhy
 
Proč šlehy náhle nebolí
a přesto okolí ztrácí původní lesk?
Stesk asi usnul na vavřínu ...
Ani kousek stínu však není bez světla!
 
Proto v probuzení vylétla
trnová růže ještě bez vůně
- do tůně očí si cestu hledá
Bylo kruté sedět sám u oběda
 
 
***
 
 
Vidět, třeba jen na malou chvilku, náhlý kolaps blízké osoby je dosti silný zážitek. Naštěstí včasná pomoc díky radě našich strážných andělů na tč. 155 pomohla zachránit už tak chatrné zdraví jednoho staršího človíčka, co už je z nemocniční péče zpět v té domácí, kde je mu nejlíp ...
Děkujeme, že nad námi ve dne v noci bdíte ...
 

čtvrtek 16. června 2016

Škoda každé chvilky


Hvězdička problikává
brzy k ránu

Na stole už voní káva,
z očí stírám pracně blánu
Ne a ne ji odhrnout!

Karty dávno rozdané,
asi proto každý kout
temně kvete pavučinou

Již chvilku stinnou
slunce střídá bez prodlení
v červánkovém opojení

V hlubině modře
utápí se zbytky mlh

Den se i o břeh opřel
a kruh rozevírá
obruče možností

Od netopýra,
co pod krovem tvrdě spí,
neber si únavu!

Raději od splavu,
kde rozjařeně voda vlnky čeří,
úsměv prostři na nábřeží dneška

Je škoda i malou chvilku
zmeškat!

úterý 14. června 2016

Průtrž mračen

 
Průtrž mračen nečekaně
čistí cesty, lesy, stráně
V mžiku příval vody zaplení
pole, louky stavení
 
Než by jste se nadály,
přetékají i největší kanály
Též v potoce málo místa,
ze střech proudem voda chvístá
 
Také krupky bubnují
do jahod i do tújí
Do smítky zametená již je zem
tím nebeským koštětem
 
Náhlá změna na obloze
umožňuje pást si oči v duze
Slunce rozprostřelo vzdušný most,
čímž dešti říká: ,,Stačí, dost!"

pondělí 13. června 2016

Počasí náš dirigent

 
Popršelo do rána
a celé tělo hned,
ta rozechvělá membrána,
rozpoznává vlastní svět
- až po utajená zákoutí
 
Žádná změna
to vlastně není,
vždyť šlehy od proutí
dává každodenní probouzení
- třikrát sláva, vím že žiji!
 
Jen melodii rozvrzanou,
co ostrou hranou blaho řeže,
dávno svrhnout měli z horní věže
Hned život celý voněl by jak květy růže stolisté
- jenomže jsme sólisté!


 

čtvrtek 9. června 2016

Jen ty víš

Samota zamotá
smyčky osudu
Až tu nebudu,
zdali někdo si vzpomene?
 
Znali jsme i srdce kamenné
Krátce
Po nezbytné hádce
poslali jsme raději
naději k šípku
 
Vždyť bez polibku bude lépe
Vteřina ale tepe
v nekonečnu
Zítřek načnu rozbřeskem
a za steskem udělám kříž!
Jen ty víš ...

čtvrtek 2. června 2016

I před východemSlunce pozvolna vychází
ze sazí noci

Každičké ráno všem dává pocit
vyjasněna
Pouze noční směna vypíná stroje
a hned na to smysly
Ranní spoje i řidiči nezávislí,
zkrátka všichni míří do kolony spěchu
Pro potěchu hudbu pouští
mezi slovy do éteru

Na vše z houští, napříč všemu směru,
nevěřícně civí nejen kanec
Na ten prapodivný tanec dvounožců!
Místo aby jako on
volně rozběhli se do kopců,
nekonečně hlučný shon
vyrábějí hnedka z rána
(Zvířatům prostě lidská inteligence nebyla dána ...)