Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

středa 23. prosince 2020

PF 2021

Čas předběhl snad i vodu v potoce,

vždyť opět Vánoce

klepou na dveře!


Brzy i zima rozevře

oponu nekonečných mlh,

aby sníh svůj dluh zachumlal do peřiny


Stejně mráz nekonečné splíny uchopí do náruče,

mínusový účet zamkne pod vrstvu ledu -

ve čtyři či v sedm rozsvítí se pohoda


Lhostejno, co kdo dá pod stromeček

a kolik oveček hlídá v betlému malé jezulátko,

hlavně že sic na krátko, ale pospolu sejdeme se ve zdraví u stolu
Šťastné a veselé Vánoční svátky a hlavně pevné zdraví do r.2021 přeje Lenka