Život je pes a proto je nejlepším přítelem člověka

Na svém autorském blogu vás vítá

Moje fotka
Obyčejná odrostlá děvčica všestranných zájmů, co si nejen ráda hraje se slůvky, ale chce proniknout i do hloubky problémů. Takový vesnický samouk, který i pomocí fota zachycuje prchavé okamžiky. Vždyť učíme se celý život a na věku nezáleží ...

pondělí 26. července 2010

Kdo ho chytí?

Vstávám časně
Čas ne!
Žel ...
Neustále o krok vpředu
Jakoby neviděl ...
Pokrok v blahobyt
zpomalit nedovedu!

Dřív neznali jsme byt,
jen chaloupky s došky
Nebyly počítače
Chodilo se pěšky
i koňmo čas
pomalu byl vláčen
Na okno zaťukal mráz,
už zvolna drhlo se peří

A pak v létě před domem?

Dnes snad kotě leží!
A my hnaní atomem
stále v klusu,
Okamžik malý,
už jen máváme autobusu ...

Žijeme rychle, dobře víme
Zdalipak ještě důchod zachytíme?!

Žádné komentáře: